چگونه فضای خانه را بزرگتر جلوه دهیم

چگونه فضای خانه را بزرگتر جلوه دهیم ؟ این سوالی است که احتمالا اگر خانه کوچکی دارید خیلی از خود پرسیده اید.

فکر خوب و جذاب فرانک روپ، خانه خرابه ی یک ماهیگیر اهل ماساچوست را به یک خانه ویلایی زیبا تبدیل کرده است.
قابل باور نیست که این خانه تر و تمیز و زیبا زمانی کلبه یک ماهیگیر بر روی اسکله ی شناور بوده باشد.

ادامه مطلب