تلفن:
۰۱۱۳۵۷۵۰۰۹۵

تلفن همراه:
۰۹۱۰۱۰۰۱۷۴۸ – فلاح

۰۹۱۱۶۶۶۲۶۰۶ – پوررضاقلی

آدرس:
مازندران – بابلسر – بهنمیر (بازار مبل بهنمیر)

 

فرم تماس: