راه اندازی بانک اطلاعات صنعت مبلمان و دکوراسیون داخلی ایران

بانک اطلاعات صنعت مبلمان و دکوراسیون داخلی ایران با هدف ارائه اطلاعات به تولید کنندهها و خریداران شروع به فعالیت کرده است.