راهنمای جامع خرید مبلمان

راهنمای جامع خرید مبلمان

هدف ارائه این کتاب آشنایی شما با اطلاعات پایه‌ و رهنمودهای اولیه‌ای است که به واسطه‌ی آن قادر شوید هم از خرید خود راضی بوده و از آن لذت ببرید و هم بهای گزافی بابت آن پرداخت نکنید.

بخش هایی که در این کتاب آمده است:
برنامه ریزی پیش از خرید
بدانید چه می‌خواهید
بدانید مورد مصرف آن چیست
چقدر فضا در اختیار دارید
بودجه‌ی خود را مشخص کنید
انواع مبلمان
از کجا خرید کنیم
کی خرید کنیم
گارانتی و مرجوعی